The Nigh Besetting Autonavigator - And All Because The Lady Loves Marven.

Min svärfar

Min svärfar brukar göra olika typer av certifiering för att utvecklas på hans jobb, han har ett bra jobb och få att hålla sig ajour med vad som går framåt och så vidare så gör han sådana typer av certifiering för att han ska bli bättre på det han gör. Så det är ju bra, det tar ju lite tid men det är det ju värt om det är så att man kan bli bättre på det man gör och att det gör att man även får behålla sitt jobb. Så får man chansen så är det bra tt ta den så att man kan utvecklas och bli bättre på det man gör och att kunna fortsätta göra det längre fram också.