The Nigh Besetting Autonavigator - And All Because The Lady Loves Marven.

Vi kämpar för vår planet

Äntligen har vi börjat tänka miljövänligt även när det gäller bilar och små motorer. Miljövänlig motor kan finnas till exempel gräsklippare eller annat. Mindre utsläpp även vid gräsklippning är ett steg till rätt riktning. Bilars utsläpp kan vi begränsa på många sätt och det har gjorts redan i min hemstad. Många människor samåker till jobbet eller åker kommunalt. Man har också försökt minska utsläppen med tullar. Vi har vaknat upp när det gäller miljöförstöring. Speciellt våra ungdomar kämpar för att rädda den här vackra planeten.